McCain je kanadská rodinná firma založená v roku 1957. Harrison, jeden zo 4 zakladajúcich bratov, sa riadil heslom:

"Dobrá etika je dobrý biznis"

Táto filozofia je stále živá a motivuje nás konať v prospech životného prostredia a miestnych komunít.
Naša činnosť vždy úzko súvisela s pestovaním zemiakov a spolupracujeme s lojálnymi partnermi – farmármi.
Potravinársky priemysel dnes čelí výzvam v podobe klimatických zmien a rastu populácie.
V kontinentálnej Európe sa naša cesta k udržateľnosti začala v roku 2008. Naše konanie sme sa rozhodli urýchliť prijatím ambicióznych záväzkov na roky 2025 a 2030 v 4 oblastiach:

  • Poľnohospodárstvo – inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo
  • Výroba – efektívne využívanie zdrojov
  • Dobré jedlo
  • Spoločnosť – prosperujúce komunity

 

Zistite, ako sa McCain zaviazal k udržateľnému mysleniu.

Výroba – efektívne využívanie zdrojov

Zoznámte sa s našimi opatreniami ohľadom efektívneho využívania zdrojov.

Efficient Use Of Resources

Dobré jedlo

Zoznámte sa s krokmi, ktoré podnikáme, aby sme mohli ponúknuť stále zdravšie a chutnejšie produkty.

Quality Diet

Inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo

Zoznámte sa s našimi aktivitami šetrnými k planéte.

Sustainable Agriculture

Spoločnosť – prosperujúce komunity

Objavte kroky, ktoré podnikáme pre komunity, s ktorými spolupracujeme.

Thriving Communities

"Dúfame, že zdieľaním našich zámerov so svetom inšpirujeme ostatných, aby sa zapojili"

Image
Max Koeune
Prezident a generálny riaditeľ McCain Foods Limited