Čerpáme z našich koreňov

Spoločnosť – prosperujúce komunity

Icon
Banner Image
Byť dobrý, robiť dobro

Odkaz našich zakladateľov: "Byť dobrý, robiť dobro" presahuje hranice nášho podnikania. Veľmi nám záleží na farmároch, pracovníkoch a komunitách, s ktorými komunikujeme. Zistite, čo všetko pre nich robíme.

Thriving Communities
Farmári sú súčasťou našej rodiny
Farmári sú súčasťou našej rodiny

Staráme sa o pestovateľov, s ktorými spolupracujeme. Ako?
- Prostredníctvom školení, rozvoja znalostí a transferu technológií zvyšujeme výnosy a poskytujeme pestovateľom lepší príjem.
- Prostredníctvom nástupníctva v poľnohospodárstve.
- Vďaka dlhodobým zmluvám, ktoré im dávajú väčšiu istotu.

Aktivity v prospech komunít
Aktivity v prospech komunít

Bojujeme proti hladu a sociálnemu vylúčeniu. Ako? Spolupracujeme:
- s potravinovými bankami v Európe už mnoho rokov, zapájajúc sa do rôznych aktivít v prospech komunít
- s miestnymi komunitami rozvíjaním dobrovoľníckych kampaní, do ktorých sa zapájajú naši zamestnanci.

handshake

Čerpáme z našich koreňov

NÁVRAT KU VŠETKÝM NAŠIM ZÁVÄZKOM