REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V CELOM VÝROBNOM CYKLE

REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V CELOM VÝROBNOM CYKLE

Spoločnosť McCain sa zaväzuje trvale znižovať vplyv svojej činnosti na životné prostredie. Počas rokov 2005 až 2012 bola v závodoch spoločnosti McCain v celej Európe znížená spotreba vody a energií. Do roku 2012 sme množstvo vody spotrebovanej na jednu vyrobenú jednotku znížili o 12 %. Tento pokles sa rovná množstvu vody spotrebovanej 5 000 ľuďmi.

REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V CELOM VÝROBNOM CYKLE

Dajte nám LIKE na Facebooku

Potatogotchi
Najčítanejšie
články