PODPORA UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

PODPORA UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Spoločnosť McCain oslávila v roku 2011 30 rokov úspešnej spolupráce s 1 700 miestnymi pestovateľmi z celej Európy. Oblastní agronómovia spoločnosti McCain zohrávajú v tomto partnerstve kľúčovú úlohu. Farmárov pravidelne navštevujú a diskutujú s nimi o udržateľnom spôsobe pestovania kvalitných zemiakov. Viac ako 60 % našich zemiakov je certifikovaných podľa štandardu Správnej poľnohospodárskej praxe. Cieľom tohto štandardu je minimalizovať negatívne dôsledky poľnohospodárskych procesov na životné prostredie, znižovať spotrebu vstupov a zabezpečiť zodpovedný prístup k zdraviu a bezpečnosti pracovníkov (viac informácií nájdete na adrese: http://www.globalgap.org/).

PODPORA UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Dajte nám LIKE na Facebooku

Potatogotchi
Najčítanejšie
články