KTO SME

Naše hodnoty

Byť skutočný

Naše kľúčové hodnoty a Kódex správania načrtávajú záväzok našej spoločnosti správať sa etickým a zákonným spôsobom vo všetkých jej záležitostiach, vrátane jej rozhodovania a interakcií.

KĽÚČOVÉ HODNOTY

Hodnovernosť
Byť realistický, otvorený a neformálny. Počúvať a pochopiť. Hovoriť priamo.

Zaviazanosť
Vytvárať svoju budúcnosť. Byť víziou. Mať odvahu postaviť sa za lepšiu spoločnosť, za lepší svet a za lepšieho samého seba.

Dôveryhodnosť
Robiť tú správnu vec. Budovať skutočné vzťahy so zákazníkmi, zainteresovanými osobami a medzi nimi navzájom.

Byť skutočný

Dajte nám LIKE na Facebooku

ROBÍME DOBRO
Jedným z našich cieľov je šetriť vodou

Zodpovednosť k životnému prostrediu

Zistite viac
Najčítanejšie
články